FANDOM


Andorhal


Andorhal byl založen několik let před první válkou, jako malá vesnička, s malým počtem obyvatel. První osadníci hledali nové místo pro lepší život a se svými povozy zakotvili právě zde. Brzy se rozkřiklo o úrodnosti zdejší půdy, která se stala rychle známá po celém širokém okolí. Z pár domků se pomalu stala vesnička, z vesničky větší obec až nakonec se z kdysi malé osady stalo město s významností pro celé království. To už zde nebylo jen pár obyvatel, hledající nový život, ale stovky rolníků pracujících na královských polích.

PodrobnostiEdit

Andorhal - Také jinak sýpka království. Proč se tak jmenuje? Díky plodnosti zdejší země, která zde byla a která

Kasárny
překypovala plodností a energií. Andorhal a jeho okolí je poseto malými, středními i velkými poli, na kterých, jako zlatý koberec, roste obilí, pšenice a jiné obilniny, které mají zásobit celé království moukou. A nejen jí.

Město jako takové bylo budováno postupně a během druhé války nebylo nijak vážně zasaženo. Dokonce se zdá, že obyvatelé necítí, že se něco stalo. I když si o tom řeknou v krčmě pár slov, nikdy opravdové strasti války nepocítili. Snad jen, že poptávka po obilí se přeci jen zvýšila a oni museli pracovat ještě tvrději, nežli pracují. Ano, život zde není snadný. Téměř každý je rolníkem a jen co se první paprsky slunka zatřpytí na východě, popadnou vidle, cepy a kosy a jdou vstříc dalšímu těžkému dni na poli. Přesto neuslyšíte, že by si někdo doopravdy stěžoval. Samozřejmě, že každý občas prohodí nějakou poznámku o tom, jaká je to dřina a občas si zakleje, ale to k těžkému životu patří. Vědí, že jako oni se má málo kdo. Poptávka po místím obilí je stálá a příjem peněz tak zůstává celkem vysoko, na poměry celého království.

Jak o sobě obyvatelé někdy hrdě říkají „Bez nás by království hladovělo“ tak i samotný král si uvědomuje důležitost tohoto místa pro celý jeho lid. Odpovídá tomu velikost vojenské posádky ve městě, jejíž počet je umocněn ještě tím, že se nedaleko nachází internační tábor plný orků. Taktéž i kvalita života zde je v celku nad průměrná a království se vskutku stará o to, aby se dodávky dostali bezpečně všude tam, kam mají.

Politika tohoto města je prostá a místodržící Edward James společně s radou, se vskutku snaží, aby byla plně dodržována. Na severu i na jihu se nacházejí dvě menší města, která spolu nemají opravdu dobré vztahy a napětí je mezi nimi téměř viditelné. Proto se zdá, že Andorhal, stojící vprostřed, stojí jako pevná skála, která slouží jako pojistka, aby nemohl být zažehnut oheň války. A odstrašující síla Andorhalu funguje. Zatím. Dále pak musí město zajišťovat pravidelné dodávky obilí. Sebemenší opoždění může způsobit komplikace jak městu, tak místodržícímu, který se nechce vzdát své pověsti bezchybného vládce. Tato pověst, jak se zdá, platí jen v Lordaeronu. Místodržící udělal již několik nemálo rozhodnutí, která pobouřila jeho lid a několikrát se stalo, že se vyskytla i menší povstání. 

Významní lidé a politika městaEdit

Městu vládne místodržící, kterého dosadil samotný král. Edward James zde vládne již několik desítek let. Jeho vláda může nabízet dva pohledy. První z pohledu zájmu království a druhý z pohledu samotných obyvatel. Několikrát chtěl, či byl nucen, zvednout daně a tím zvýšit naštvanost obyvatel. Po posledním zvýšení daní bylo dokonce i menší povstání. V tu chvíli byl nucen zvýšit vojenskou ochranu svojí i celého města.

Edward James má několik rádců, kteří mu pomáhají  se správou města a přilehlého okolí. Prvním z nich je Yrionn Sonder . Yrionn Sonder působí ve městě teprve pár let a i přes tuto krátkou dobu si dokázal vybudovat silný vliv na místodržícího, s kterým se nijak nezatajuje. Obecně je známo, že král dá nejvíce právě na rady tohoto rádce. Dalším rádcem je Harry Claud-Hander – bývalý voják a válečník. Jeho minulost je znát na jeho tvrdém a nekompromisním rozhodování a řešení situacích. V radě je 8 let, kdy nahradil minulého rádce, který sešel věkem. Posledním z radních je Rodrick Hammer . Jeho oblíbenost u lidu je obrovská. Jakožto bojovník světla a oddaný víře tří ctností dělá vše pro to, aby jeho lid netrpěl. Jeho obrovská oblíbenost u lidu odráží velkou nelibost u ostatních rádců i u místodržícího, kteří mu jí závidí.

Farma

Sepsal: Coll