FANDOM


Rod Jamesů

Edward James se narodil v bohaté šlechtické rodině. Již od mala byl veden k tomu, aby jednou zaujal velice významné místo v některé z funkcí královstvích. Jeho otec, taktéž Edward James, byl významným generálem království. Bral jako svou povinnost zajistit svému jedinému synovi dobrou budoucnost. Proto jej již od mala nechával velice draze vzdělávat těmi nejlepšími učiteli, které si mohl dovolit. Taktéž již jako malý, Edward James, navštěvoval královský dvůr, kde se učil dobrým mravům a správnému chování. Je vychován jako klasický aristokrat, milující přepych , bohatství a pohodlí.  Jeho matka – Maria James – byla taktéž dcerou bohatého obchodníka. Se svým mužem splodila jediného syna… ale štěstí jim mnohem více přálo s dcerkami. Měli jich 6. Ewa, Ewellien, Maria, Rose, Silvia a Jennifer. Každá byla provdána do vlivných rodin, aby zabezpečili pokračování a stabilitu rodu.Edward James se oženil ve svých 18. Letech s dcerou sousedního rodu Emilien Clay. Krátce po sňatku se jim narodila dvojčata – Jack a Filip. Další syn se jim narodil o tři roky déle, jmenoval se Aman. O deset let později postihla rodinu pohroma, když spadl z koně mladý Filip a při pádu zemřel. Otce to velice zasáhlo a trvalo mu velice dlouho, než se s tím vyrovnal.  Rok po této nehodě dostal pověření od samotného krále k tomu, aby odjel dělat místodržícího do Andorhalu, kde vládne přes 30 let. I když je považován za relativně spravedlivého vládce, ne vždy jsou jeho rozhodnutí moudrá a ku prospěchu všech. Několikrát se zvedla vlna nevole, když nechal  zavést vyšší daně. Po posledním protestu lidu se upnul k radnímu Sonderovi, který jej plně podporoval a utvrzoval ve správnosti rozhodnutí, kdežto ostatní dva radní mu o vhodnosti zákonu, který zvedl tuto nevoli, tvrdili, že to bylo špatné a nesmyslné.

PopisEdit

Celé jméno: Edawrd James 
Edward James

Věk: 64

Výška: 174 cm

Vlasy: Delší šedé

Vousy: Krátké šedé

Oči: Zelené


Sepsal: CollEdit