FANDOM


Hearthglen byl založen během první války.Původně zde stála jen hlásná věž s několika obydlími ,kde žili rodiny průzkumníků z této oblasti. Po skončení vleklé války se mnoho obyvatel ze samot a hájů uchýlilo do bezpečí věže, která se již postupně rozšiřovala na prosperující osadu. S velikosti svého souseda Andorhalu se osada zatím nemohla rovnat ,ale co se týče obranyschopnosti byl na tom Hearthglen nesrovnatelně lépe. Za nějaký čas začali na kraj doléhat ozvěny druhé velké války, zdálo se ,že bude ještě krutější než ta první a velká část obyvatel Andorhalu si začínala klást otázku co kdyby město padlo ? Kam by se uchýlili naše kroky ? Na příkaz samotného krále Terenase Menethila II. bylo do Andorhalu posláno velké Lordaeronské vojsko a osada Hearthglen se měla co nejrychleji změnit na nedobytnou baštu lidí.Naplánovaná pevnost mohla pojmout uprchlíky z celého království, kdyby Aliance prohrála válku s Hordou. Práce šli  velmi rychle a mnoho vlivných můžu investovalo do pevnosti skoro všechny své výdělky, protože se zprvu zdálo,že Aliance opravdu válku prohraje a nikdo jistě nechtěl být potravou nebo otrokem orků. Krátce před kladným zvratem na stranu Aliance byla pevnost až s neuvěřitelnou rychlostí dokončena. Hearthglenu udělil sám král městské práva a tudíž mohla vyhlásit samostatnost nad Andorhalem, jak v hospodářské, tak ve vojenské činnosti. Netrvalo dlouho a kraj se stal knížectvím

Hearthlgen
Hearthglenském  spadajícího jen pod samotného vládce Lordaeronu.

PodrobnostiEdit

Hearthglenu se přezdívá nedobytná pevnost . Ještě nikdy v historii nebyl dobyt. Ve skutečnosti však na hradby nikdo nikdy pořádný útok nevedl a kromě pár loupeživých tlup trolů a banditů, kteří jsou vždy bez problému odraženi a ve většině případech na místě pobyti, pořádnou bitvu nezažil. Někdy pro potěchu velitele ozbrojených sil nechávají bandity živé a předvádí je rovnou k němu. Zemřou ač už chtějí nebo ne ve velkých mukách za tento hanebný čin, kdy se odvážili pozvednout ruku proti obráncům města. Jejich hlavy pak zdobí kopí, která jsou umístěná na hradební zdi.

Za dob nadvlády Lordearonu se město mohlo pyšnit nejlepšími vojáky v celém království snad kromě Stromgradeu, kde je vojenská povinnost brána jako životní úděl a cesta životem. Mnoho vládců posílalo do pevnosti své rekruty, aby se z nich stali právě ti muži beze strachu před každým nepřítelem a s tím nejlepším výcvikem jaký může být. Za vycvičení vojáků si také město účtovalo nemalou částku. Poté co bylo knížectví Hearthglenské darováno Stromgardeu museli cvičitelé odejít, naštěstí se do města dostali ještě mnohem lepší válečníci a mistři boje z jižních krajů Stromgardeského království. Škola boje tedy byla zachována i finanční tok a stále se s ní může pyšnit celý kraj.

Co se týče potravin, tak je město závislé na okolních polích,které spadají pod Andorhal a tudíž se musí potraviny dovážet v pravidelných karavanách. Na druhou stranu je, ale Hearthglen vývozcem toho nejlepšího dřeva a tak nemá o peníze až takovou nouzi. Po příchodu prince Galena Trollbanea a Stromgardeských legií začalo město obchodovat i s trpaslíky s Aerie Peak se kterými jsou dobří přátelé. Velký počet trpaslíků se usídlil ve městě natrvalo a pomáhají ekonomice jak se jen jdá. Zejména v kovářství je jejich úděl nenahraditelný. Navíc se stal Aerie Peak i hlavní vzdušný zásobovací uzel mezi městy Hearthglen a Stromgarde což udělalo králi Thorasovi Trollbaneovi velkou službu a velmi často trpaslíky odměňuje zlatem i stříbrem. 

Obyvatelstvo Hearthglenu je ve směs velmi poslušné a i spokojené. Jejich město se hrdě tyčí pod úpatím hor a nikdy by nedovolilo, aby bylo ublíženo občanům za hradbami. Nedaleko města se také nachází internační tábor orků a tak i velká posádka vojska ve městě není žádnou záhadou. Nedávno také království ztratilo v oblasti baštu Caer Darrow a tudíž je posádka ještě větší než by obvykle měla být. Sami obyvatelé se někdy chvástají, že by nyní dokázali dobýt samotný Andorhal lusknutím prstu, ale tyto řeči se vedou jen tak mimochodem, protože má Hearthglen s "pšeničnou baštou" velmi vřelé a přátelské vztahy i když nejsou již spolu v Alianci.

Za vlády Lordaeronu město spravoval Tirion Fordring. Byl ale odvelen nýbrž se ukázalo, že napomáhal orkovi Eitriggovi.


Sepsal: Gwydion