FANDOM


9


VznikEdit

Hraničáři jsou skupiny mužů a žen, které tvoří převážně lovci z řad lidí a vysokých elfů. První náznaky vzniku hraničářů, jako jednotek lidské frakce, se objevily za druhé velké války, kde byli militarizováni všichni lovci z království, aby hlídali strategicky výhodné pozice, horské průsmyky a jiná pro armádu těžko dostupná místa. Často spolupracovali s hraničáři vysokých elfů, kteří měli i bojový výcvik a ukázali se jako skvělá podpora v boji. Jakmile válka skončila, Terenas došel k názoru, že takovéto jednotky jsou velmi užitečné a rozhodl se proto založit vlastní hraničářské jednotky. Lovci dostali možnost připojit se a vlastně založit tyto jednotky nebo pokračovat dál ve svém předešlém životě, hodně z nich uvítalo tuto možnost a brali jeho nabídku jako výsadu a čest ve službě koruně. Terenas však věděl, že jsou to stále jen lovci, tudíž museli projít i vojenským výcvikem. Několikaměsíční výcvikový režim, během kterého však dále mohli zdokonalovat své dosavadní dovednosti, přinesl výsledky. Nyní byli schopni obstát i v boji na blízko. Terenas byl spokojen a rozhodl se rozdělit nově vycvičené hraničáře do několika skupin, které se měly rozmístit po území království. Terenas hraničářům nechal v podstatě volnou ruku, nebyli součástí městských jednotek ani podřízení pod milici, jen samotnému králi, který nechal vedení jednotlivých skupin na velitelích, které si zvolili sami hraničáři. Tyto jednotky  se časem rozrostly, neboť mnoho lidí se chtělo stát členy hraničářů a sloužit tak koruně. 

Schopnosti, chování a osobní životEdit

Díky loveckým dovednostem  a vojenském výcviku, patří jednotky hraničáři k jedněm z nejefektivnějších. Nejzkušenější hraničáři se vyznačují mistrným ovládáním luku a skvělým bojem na blízko. Jejich předností je týmová spolupráce a velmi dobré taktizování. Vše řeší společně a navzájem si věří.

Díky disciplíně a vzájemné důvěře jsou velmi spolehliví, důvěru vkládají hlavně do svých spolubojovníků, nejsou arogantní. Snaží se téměř v každé situaci zachovat chladnou hlavu a rozhodnout se správně.

Cena za nejlepší výcvik, znalosti a dovednosti se bohužel odráží v osobním životě každého z nich. Každá skupina zakládá tábor nejlépe v horách nebo v lesích na území, kde operuje. Žijí tedy poměrně odloučeně od ostatních. Jejich rodina jsou pouze hraničáři. Aby dokázali udržet na uzdě své emoce a byli tak plně schopni soustředit se na své schopnosti, nesmí mít žádné vztahy, jejich vztahy a pocity mohou být pouze přátelské. Kdo chce žít jinak, například mít rodinu, musí z tohoto společenství odejít se souhlasem velitele a odpřísáhnout, že nebude šířit jejich znalosti, a bude je používat pouze v případně nutnosti.

HierarchieEdit

Vrchní velitel – Terenas Menethil II

Velitel –  velitel každé ze skupin v dané oblasti

Kapitán – nejzkušenější hraničář, pokud není přítomen velitel, má dočasně velení

Hraničář – plnohodnotný člen hraničářů, prošel výcvikem a ve skupině má své místo

Nováček – čerstvě přijatý hraničář, prošel výcvikem, ale není zdaleka tak zkušený

Ucho – naprostý nováček, který teprve prochází výcvikem

Zbraně a výstrojEdit

Hraničáři si vyrábějí vlastní luky a šípy, zbraně na blízko si však nechávají kovat. U sebe mají vždy dlouhý luk z bílého dřeva, vroubkované šípy, dýku a jednoruční meč. Na sobě pak koženou zbroj, plášť s kápí a toulec vzadu u pasu, vše v lesních zelených barvách.

ObživaEdit

Většinou se živí tím co jim dá les, od bylin po zvířata, která v něm uloví. Peníze získávají z prodeje kožešin a kůží zvířat nebo za pomoc lidem, jako například průvodce nebo doprovod tam, kde nezasahuje armáda.

Sepsal: SobEdit