FANDOM


Město bylo zaleženo kmenem lidí Arathi v oblasti Arathi Highlands během trollých válek. Původně se město jmenovalo Strom a stalo se hlavním centrem a městem Arathorské říše.
Stromgarde

Mnoho lidí z této oblasti začalo tvořit nové osady na jejíchž základech vznikli poté další velká města jako jsou Dalaran,Lordaeron,Alterac a Stormwind. Bylo jen otázkou času kdy se budou chtít nově vzniklá města osamostatnit, což předznamenalo zánik kdysi slavné říše Arathorské a vznik sedmi království.Město Strom avšak zůstalo stále silné a rozložení říše s ním skoro neotřáslo.  Obyvatelé s bývalou říšskou gardou se považovali za strážce Stromu a tak město a i celé království nazvali Stromgarde. Vládnoucí dynastie zůstala stále stejná jako za časů Stromu a tedy rod Trollbaneů. Trollbane znamená v překladu "trollí zhouba" což si tento vznešený rod vysloužil během válek s trolly spolu s jeho zakladatelem Ignaeusem Trollbanem . Během druhé války byl Stromgarde hlavním opěrným bodem v boji proti orkské invazi a má velkou zásluhu na vítězství Lordaeronské aliance. Stromgarde je také největší přístavní město v oblasti,které spravuje i nedalekou ostrovní pevnost Tol Barad. Ačkoli nepatří mezi největší bašty lidí zajisté se může považovat za město s největší a nejsilnější vojenskou posádkou na celém  kontinentu.

Sepsal: GwydionEdit